AVTOTRANSFORMATORJI

IZDELUJEMO PO NAROČILU IN ŽELJAH KUPCA

Avto (varčni) transformatorji

za priklop strojev in naprav nestandardnih napetosti od 200 do 700V
Moči 0,5 - 200 kVA ali po dogovoru. 

Glavna prednost avtotransformatorjev pred drugimi izvedbami transformatorjev je njihova večja učinkovitost, saj se na njih pretvori le del moči. Poleg tega so stroški te vrste transformatorjev zaradi manjše porabe jekla za jedro, bakra na navitjih, manjših dimenzij in teže bistveno nižji kot pri drugih izvedbah.

Uporabljamo jih za priklop strojev in naprav nestandardnih napetosti na električno omrežje v Sloveniji in EU.


Uporabljajo se za kompenzacijo padcev napetosti na dolgih dovodnih tokokrogih, kjer je pomembno, da vsaka obremenilna naprava prejme enako napetost.


Uporabljajo se za prilagajanje izhodne napetosti transformatorja, da bi ohranili konstantno napetost sistema pri različni obremenitvi.


Ponujajo variabilno krmiljenje napetosti v laboratorijskih nastavitvah: ko premikamo drsni kontakt, lahko skoraj vsa tuljava postane serijska tuljava. Zato mora biti celotna tuljava dimenzionirana za največji tok.

Izvedbo avtotransformatorja poznamo tako v enofazni, kot tudi v trifazni izvedbi. Avtotransformatorji se uporabljajo v omrežjih srednjih in visokih napetosti,  kot regulacijski  transformatorji, kot zagonski transformatorji pri zagonu motorjev, kot prehodni transformatorji v visokonapetostnih omrežjih, kot delilci napetosti v preizkusnih postajah  in tudi kot varilni  transformatorji. 

VRSTE AVTOTRANSFORMATORJEV

Obstajajo 3 splošne vrste avtotransformatorjev, ki so kategorizirani glede na uporabo.


-  Avtotransformator za dvig napetosti (Step Up).  Način delovanja temelji na povečanju vrednosti napetosti na zahtevano vrednost.

Avtotransformator za znižanje napetosti (Step Down).  Zgradba obeh avtotransformatorjev je enaka, vendar se nekoliko razlikujeta v primarni     in sekundarni napetosti, saj je vrednost primarne napetosti visoka, sekundarna napetost pa nizka. 

Spremenljivi avtomatski transformator (Variak ali Dimmer).  Ta tip avtotransformatorja je enostaven za uporabo in zelo koristen, saj ga je                 mogoče pritrditi v katero koli napajalno napetost samo s preklopom gumba. Prav tako jih je mogoče uporabiti za dvig ali znižanje napetosti


PREDNOSTI AVTOTRANSFORMATORJEV

Avtotransformator ima številne prednosti pred običajnimi transformatorji z dvojno navitjem. Na splošno so učinkovitejši za isto oceno VA, so manjše velikosti in ker v svoji konstrukciji zahtevajo manj bakra, je njihov strošek nižji v primerjavi z dvojno navitimi transformatorji enakega razreda VA.

    Avtotransformator je

  • Poceni
  • Učinkovitejši - deluje z večjim izkoristkom, ker izgube ostanejo enake, medtem ko se nazivna vrednost poveča v primerjavi s konvencionalnim transformatorjem
  • Zahteva nižji vzbudni tok
  • Ima boljšo regulacijo napetosti
  • Ima manjšo velikost od običajnega transformatorja enake moči.

Razen prednosti ima tudi določene pomanjkljivosti. Zaradi galvanske povezave vhodne in izhodne strani je avtotransformator v popolnoma neozemljenih omrežjih v primeru zemeljskega stika jedra uporaben, če imata tokokroga, ki ju povezuje, enako izolacijo proti zemlji. Njegova

vloga v polno izoliranih visoko napetostnih omrežjih je torej omejena na izravnavo napetostnih padcev.

Pokličite  041 765 267, dogovorili se bomo