Web Site Builder

AVTOTRANSFORMATORJI

IZDELUJEMO PO NAROČILU IN ŽELJAH KUPCA

Avto (varčni) transformatorji

za priklop strojev in naprav nestandardnih napetosti od 200 do 700V

Izvedbo avtotransformatorja poznamo tako v enofazni, kot tudi v trifazni izvedbi. Avtotransformatorji se uporabljajo v omrežjih srednjih in visokih napetosti,  kot regulacijski  transformatorji, kot zagonski transformatorji pri zagonu motorjev, kot prehodni transformatorji v visokonapetostnih omrežjih, kot delilci napetosti v preizkusnih postajah  in tudi kot varilni  transformatorji. 

Uporabljamo ga tudi za priklop strojev in naprav nestandardnih napetosti na električno omrežje v Sloveniji in EU.

Ima samo eno navitje, s katerega napravimo odcep na sekundarno stran. Najdemo ga v enofazni in trifazni izvedbi. Imenujemo ga tudi varčni transformator, saj smo z njim prihranili na  materialu, ker imamo eno navitje manj. Vendarle je pa to eno navitje razdeljeno na dva dela: 

serijsko navitje in 

skupno navitje. 


Pokličite  041 765 267, dogovorili se bomo